درباره ما

شرکت ذخیره شاهد
شرکت ذخیره شاهد در سال 74 توسط شرکت شاهد به‌منظور انجام امور سهام فزندان معظم شهدا و آزادگان تأسیس گردید. در سال 84 هم‌زمان با ورود شرکت شاهد به بورس و عضویت اکثریت سهامدار در مؤسسه اندوخته شاهد، این شرکت به مؤسسه اندوخته شاهد فروخته شد. لذا از سال 84 تا كنون وظيفه‌ي اصلي شرکت ذخیره شاهد ، انجام امور محوله و اجرايي نمودن سياست‌هاي ابلاغي از سوي مؤسسه اندوخته شاهد در ارتباط با امور سهام اعضاي محترم بوده است و امور سهام شرکت شاهد نيز توسط واحدی تحت همین عنوان در شرکت شاهد انجام می گیرد. گفتني است كه به‌منظور رفاه سهامداران و عدم نیاز به مراجعه آنها به دفتر مرکزي شرکت یا مرکز استان از همان بدو تشکیل ، امور صغار و سپس واحد اشتغال ادارات بنیاد شهید عهده دار امور اجرایی و ارتباط با سهامداران شدند. از سال 80 نیز بدلیل ایجاد هماهنگی بیشتر و ارتباط نزدیکتر با حوزه اشتغال ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران، در تمامی مراکز استانها نمایندگان شرکت که غالباً ازفرزندان معزز شهدا می باشند استقرار یافته‌اند و تلاش بر این است در صورتی که مسایل و ارتباطات توسط سایت جامع شرکت ، تلفن گویای هوشمند و سامانه پیام کوتاه هوشمند شرکت ذخیره شاهد قابل انجام نباشد امور سهام اعضاي محترم مؤسسه توسط این نمایندگی‌ها انجام پذیرد .

با توجه به اينكه با به شهادت رسيدن پدر خانواده اموالي از وي براي فرزندان صغيري مي ماند كه به جهات مختلف حفظ و مديريت آن براي مادر يا ولي قهري با حواشي و مشكلاتي همراه بود ، با پيشنهاد مديران وقت بنياد شهيد و درايت حضرت امام (ره) و هديه مبارك 100 ميليون ريالي كه اهداء فرمودند، شركت سرمايه گذاري شاهد در سال 63 ، با هدف حفظ اصل دارائي و ايجاد ارزش افزوده مناسب بر آنها ، تأسيس گرديد. در ارزيابي كلي از عملكرد اقتصادي شاهد در طي 25 سالي كه از تأسيس آن مي گذرد اين شركت با گذراندن فراز و نشيبهاي مختلف ضمن حصول اهداف اوليه تأسيس ، خود را در جايگاه رقابت با معتبرترين بنگاه هاي اقتصادي كشور مي ديد ، درنتيجه در سال 84 وارد بورس اوراق بهادار شد كه طي اين سالها عليرغم وضعيت بحراني حاكم بر بورس، به لطف الهي و دعاي شهيدان ، عملكرد موفقي را ارائه داده و منفعت زيادي براي سهامداران خود ايجاد نموده است . بطوريكه درسال 84 با 205.000.000 سهم ، قيمت سهام شاهد 2250 ريال بوده و در آبانماه سال 88 با 5 برابر شدن سهام ، تعداد سهام شاهد به 1.006.632.000 سهم و قيمت سهام شاهد حدود 2800 ريال افزايش يافته است . به عبارتي روشن تر؛ اگر عزيزي از فرزندان معظم شاهد در سال 84 داراي 100 سهم به ارزش 225.000 ريال بوده است (صرف نظر از سودهاي سنواتي پرداخت شده در طي اين چند سال)در سال 88 اين عزيز داراي 500 سهم به ارزش 1.400.000 ريال مي باشد (اين درحالي است كه اخيرا بانكهاي مختلف با تبليغات گسترده اعلام مي دارند كه پس از 5 سال موجودي شما را 33/2 برابرميكنيم) در اوايل دهه 80 يكي از موضوعات مهمي كه پيش روي مديران بنياد شهيد و شركت شاهد قرار گرفت ، كبير شدن غالب فرزندان شاهد و در نتيجه تغيير موضوعي اهداف تأسيس شركت و لزوم مشاركت قانوني سهامداران در مديريت شركت و همچنين ضرورت كشف قيمت واقعي سهام با وارد كردن شركت به بورس بود. از طرفي دلايل ديگري از جمله :

1- عدم امكان خريد فروش سهام از طريق كارگزاريهاي بورس بدليل عدم دسترسي اكثر سهامداران به كارگزاريها

2- عدم آشنائي سهامداران شاهد با ادبيات بورس و سهامداري

3- لزوم حفظ شركت شاهد با 20 سال سابقه كاري موفق براي فرزندان شاهد

مديران بنياد شهيد و شاهد براي حل تمامي اين مسائل به اين نتيجه رساند كه لازم است شخصيت حقوقي مستقلي زير نظر مستقيم بنياد شهيد ايجاد و فرزندان شاهد به آن وكالت دهند كه از طرف آنها در مجامع شركت شاهد شركت نمايد ، خريد و فروش سهام و پرداخت سود آنها را بدون مراجعه به كارگزاري هاي بورس (كه در آن زمان فقط در تهران قرار داشت) عهده دار شود ، براساس منافع آنها نسبت به سرمايه گذاريهاي مختلف اقدام نمايد و ... برهمين اساس در سال 84 با وكالت بيش از 90% سهامداران ، مؤسسه اندوخته شاهد تشكيل و به تبع آن شركت ذخيره شاهد امور مربوط به رسيدگي به اعضاي مؤسسه اندوخته شاهد را عهده دار گرديد که از آن زمان اقدامات ذیل را توسط شرکت ذخیره شاهد اجرا نموده است

1- فروش واحد سهمي : از زمان ورود شاهد به بورس و اجتماعي اعضاي مؤسسه اندوخته شاهد تعداد قابل توجهي از آنان نيز متقاضي برداشت موجودي خود نزد شركت شدند و ازطرف ديگر اين امكان وجود داشت كه با واگذاري زياد سهام شاهد در بورس و انتقال مالكيت به اشخاص غير، مديريت شركت شاهد با 25 سال سابقه و اعتبار از يد فرزندان شاهد خارج گردد. فلذا مديران شاهد و مؤسسه ضمن آنكه مي بايست تعادل عرضه و تقاضا را جهت حفظ قيمت سهام شاهد در بازار متلاطم بورس حفظ مي كردند، لازم بود كه به درخوستهاي برداشت اعضاء محترم نيز پاسخ دهند. درنتيجه درخواستهاي فروش واحد سهمي اعضاء محترم با ايجاد صف و تأخير همراه گرديد و مشكلاتي را ايجاد نمود. معهذا و عليرغم تمام اين مسائل با تلاش هاي صورت گرفته ، از ابتداي سال 84 تا پايان سال 87 به 46000 درخواست برداشت سود و فروش واحد سهمي جمعا به مبلغ 373.380.000.000 ريال و بعبارتي هر ماه بطور متوسط به 945 درخواست به مبلغ 7.800.000.000 ريال پاسخ داده شده است. (مبلغ 180 ميليارد ريال آن صرفا از ابتداي سال گذشته تاكنون درست در شرايط بحران جهاني و اقتصادي پرداخت شده است) و هم اكنون نيز تمام تلاش مؤسسه اندوخته شاهد بر تأمين نقدينگي ، از طرق مختلف ، جهت پاسخگوئي سريع تر بر درخواست عزيزان شاهد متمركز شده است.

2- خريد واحد سهمي : عليرغم برخي نارضايتي ها از تأخير در پرداختها و پس از وقفه چند ساله عمليات خريد واحد سهمي از ابتداي سال 86 آغاز گرديد كه تاپايان سال 87 ، 3078 درخواست خريد واحد سهمي ، جمعا به مبلغ 21.740.000.000 ريال ارائه شده است.

3- تأسيس بانك دي : از ابتداي تأسيس شركت شاهد سود متعلقه به اعضاء محترم يا به آنها پرداخت گرديده و يا بطور مستقيم يا درقالب افزايش سرمايه هاي متعدد تبديل به واحد سهمي شده است. در حال حاضر نيز با افزايش سرمايه اي كه انجام گرفت، براي اكثر اعضاء محترم، قسمتي از سود سال گذشته آنها تبديل به سهام شده است و مابقي سود سال گذشته و تقريبا تمام سود امسال آنها كه حدود 530 ميليارد ريال مي باشد نيز با خريد سهام بانك دي تبديل به سهام خواهد شد و بعبارت ديگر بدون برداشت از سهام اعضاء محترم و صرفا از محل مطالبات سود آنها نزد شركت كه معمولا توسط اعضاء محترم برداشت نمي شد، سهام بانك دي خريداري گرديده است

نحوه عضویت در موسسه اندوخته شاهد
مراجعه خانواده معزز شهدا به نمایندگان شرکت در بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور جهت تکمیل فرم عضویت در موسسه اندوخته شاهد و همچنین ارایه مدارک هویتی (اصل و کپی شناسنامه صفحه اول و درصورت تغییرات کپی صفحه توضیحات،اصل و کپی کارت ملی و اصل و کپی کارت بنیاد شهید و امور ایثارگران)

بازگشت